Thursday, July 12, 2007

Para os Amigos da Singradura da Relinga

(Fotografia «A Virxen na sua barca em frente da colina sagrada de Lisboa » tirada na Procissão de 2007 da Nossa Senhora da Atalaia)
«Romaxe de Nosa Señora da Barca», por Garcia Lorca (*):
«¡Ay ruada, ruada, ruada,
da Virxen pequena e a súa barca!
A Virxen era pequena e a súa coroa de prata.
Marelos os catro bois que no seu carro a levaban.
Pombas de vidro traguían a choiva pol-a montana.
Mortos e mortos de néboa pol-as congostro as chegaban.
¡Virxen, deixa a túa cariña nos doces ollos das vaca
se leva sobr'o teu manto as foles da amortallada!
Pol-a testa de Galicia xa ven salaiando a i-alba.
A Virxen mira pra o mar dend'a porta da súa casa.
¡Ay ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca!»
(*) Contributo gentilmente remetido por Pereira de Oliveira.

2 comments:

pereira de oliveira said...

a Virxen na sua barca em frente da colina sagrada de Lisboa

O´Fartura said...

Grazas en nome do Grupo de Cultura Mariñeira da Asociación Cultural O Xeito.
Recibide da nosa parte unha forte aperta.
Viva a Amistade Luso-Galaica.